top of page

מת באטיות / פאבלו נרודה

מספרדית: אריה קומיי

SHIMON BEN YAIR

 שמעון בן יאיר - יועץ בכיר לפיתוח אישי וניהולי

WIX.COM

"חבר למסע"

​ד"ר לפילוסופיה - מתמחה במטאפיסיקה של זמן ושינוי

מת מאטיות

מי שלא משנה כוון כשהוא מרגיש אמלל במקום עבודתו, או עם אהובתו, מי שלא מרענן הידוע והבלתי ידוע

כדי להתעלות בחלומותיו,

מי שלא מרשה לעצמו,

ולו פעם אחת בחיים

להתרחק מעצות נבונות.

 

תחיה היום

סכן היום

עשה זאת עכשיו.

 

אל תיתן לעצמך למות באטיות.

אל תמנע מהאושר.

מת באטיות מי שלא זז ממקומו

מי שלא מתעניין.

מת באטיות מי שפוגע בכבודו העצמי

מי שלא נותן שיעזרו לו.

 

מת באטיות

מי שנהיה שבוי בהרגליו

וחוזר יום יום לאותן המסכמות.

שלא מחליף מותג

שלא מעז לשנות גוני לבושו

שלא משוחח עם מי שאינו מכיר.

 

מת באטיות מי שמונע מעצמו תשוקות ומערבולות הרגשות שהם יוצרים, דווקא אלה מחזירים ניצוצות לעיניים ומשיבים לחיים

לבבות שבורים.

 

bottom of page